2021

TORNOOIEN

2022

Hans


Corona heeft er deftig ingehakt.

Waar we in 2019 merkten dat het aantal ploegen en tornooien in onze contreien zienderogen aan het minderen was, dan lijkt het alsof corona en de om de haverklap wisselende maatregelen onze sport en recreatie finaal de das zullen omdoen.

TTV Versieck wil echter niet zomaar de handdoek in de ring gooien en organiseert dan toch nog eens een eigen tornooi, op zondag 16 oktober te Moerkerke.

Hopelijk komt er steun (en deelname) van anderen met heimwee naar de gloriedagen van weleer.