<< HOME

CategorieŽn Middagprogramma

Gelegenheidsploegen : Strikt voorbehouden voor ploegen die maximaal al 3 tornooien trokken dit jaar. (Geen aangepast schoeisel toegelaten).

Recreanten : Algemene klasse voor ploegen die niet trainen, maar regelmatig een tornooitje meepikken. (nooit meer dan helft op aangepast schoeisel)

Gevorderden : doelpubliek : meer ervaren ploegen (10-tal per jaar?)en/of ploegen die trainen en/of Getrainden die niet met hun type-ploeg zijn gekomen.

Getrainden : de best-getrainde/sterkste klasse.

Aparte rangschikkingen en Beker voor KLJíploegen, Bedrijventeams, Damse ploegen. (Aparte klassemogelijk vanaf 4 ploegen/categorie)

Het hoofd van de wedstrijdleiding beslist na overleg met de organisator over het eventuele samenvoegen/splitsen van klassen. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.

Om zoveel mogelijk ploegen een leuke middag te garanderen kan de organisator ploegen in een andere klasse indelen dan waarin werd ingeschreven. (Inzonderheid als de betreffende ploeg duidelijk een hoger/lager niveau lijkt te zullen halen dan de tegenstanders.) Het indelen van ploegen in een andere klasse dan voorzien gebeurt enkel na de betrokken ploeg op de hoogte te hebben gesteld en naar hun argumenten te hebben geluisterd, en na eventueel ook de hoofdscheidsrechter te hebben geconsulteerd. De eindbeslissing blijft evenwel bij de organisator liggen