<< HOME

Initiaties Touwtreksport op Jeugdsportdag - Geert

Tweede touwtrekinitiatie op anderhalve week tijd. Eerst hadden we de eer en het genoegen onze sport te mogen voorstellen aan de studenten regentaat LO.Daarna de jeugdsportdag te Lichtervelde : wij met 6-7 personen om een paar honderd jongeren te laten kennismaken. Gelukkig niet allen tegelijk... . Een publiek van een duizendtal jongeren, maar niet allen deden de moeite naar onze uithoek te komen. Wie wel kwam was des te meer gemotiveerd. Het zorgde ervoor dat ook wij ons amuseerden. We probeerden er een nieuwe set-up van onze info-panelen uit. We ontmoetten ook een tweetal mensen aan wie we niks moesten uitleggen... omdat we denken dat ze al eens eerder aan touwtrekken hebben gedaan.Wie past bvb niet in het rijtje van mooie meisjes op deze foto? ;-)