<< HOME

Verslag indoor Versieck - Geert


TTV Versieck laat jeugdbewegingen kennis maken

Op zaterdag 3 maart organiseerde TTV Versieck 's avonds een indoor-tornooi. 's Middags echter lieten ze voor het tweede jaar op rij de jeugdbewegingen kennismaken met het touwtrekken. Om practische redenen (weer en budget) kiezen ze voor de indoor-variant. Niet minder dan 92 jongens en meisjes tussen 9 en 16 maakten kennis met onze sport. Zij beleefden een schitterende namiddag. Er werd gestart met een initiatie van een klein uurtje, waarna twee uurtjes tornooi volgden. Ondertussen mocht ieder op zijn/haar beurt aan een takel proberen zoveel mogelijk gewicht omhoog te trekken. Door het getrokken gewicht te vergelijken met het eigen gewicht, werd berekend hoeveel procent van het eigen gewicht wordt behaald. De sterkste trekker haalde 89% (op indoor-mat, met ankermanspositie). De sterkste trekster haalde 65%.

De uitnodigende ploeg biedt dit gratis aan, en geeft zelfs geen directe reclame mee. Zij zorgen daarbovenop nog voor een hapje en drankje als vieruurtje, waardoor de winst op de drank van het avondtornooi volledig wordt teniet gedaan (met dank aan de aanwezige ploegen die veel consumeerden en zo een kleine bijdrage leverden). De ploeg ontstond in 2002 niet toevallig voor de helft uit een groep ex-leiders van de plaatselijke jeugdbeweging.

Hoewel de begeleiders zich kostelijk amuseerden, waren zij enigszins ontgoocheld dat hun oproep om hulp naar andere ploegen, door NIEMAND werd beantwoord. Was de reden misschien dat het een gratis activiteit was? Of willen we onze sport niet aan anderen voorstellen? De dankbaarheid en respons is nochtans enorm! Hierdoor zit dit initiatief op zijn plafond, want ook binnen de eigen vereniging is niet iedereen in de mogelijkheid zijn/haar enthousiasme op kinderen over te brengen.

Er is nochtans voldoende "onontgonnen gebied" en voor de andere organisatorische problemen bij een groter tornooi, zou een oplossing kunnen worden gezocht door middel van een nauwere samenwerking met de Provinciale Sportdienst. Het "Gouden Kalf" ligt echter blijkbaar dwars.